TIRÁŽ

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 

Käferhofen 10 
88239 Wangen 
GERMANY 
Phone +49 75 22 700-0
Fax +49 75 22 700-179
info@hymer-alu.de
www.hymer-alu.de 
 

Obvodný súd Ulm, obchodný register HRA 620636
IČ DPH podľa § 27 a Zákona o dani z pridanej hodnoty: DE147359150
 
Osobne ručiaca spoločníčka: 
Hymer Leichtmetallbau Verwaltungs GmbH, Wangen/Allgäu 
Obvodný súd Ulm, obchodný register HRB 620571
Konateľ: Jörg Nagel, Gerald Schock
 
Upozornenie na ručenie:
Napriek dôkladnej obsahovej kontrole nepreberáme žiadne ručenie za obsahy externých odkazov. Za obsahy prepojených stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.
 
Upozornenia na záruku:
Prirodzene sa pokúšame zabezpečiť, aby boli obsahy sprostredkúvané na tejto stránke obsahovo správne.

Tieto však môžu obsahovať neúmyselné chyby alebo nepresnosti. (Budeme vďační za príslušné upozornenia.) Obsahy tejto internetovej stránky vám preto poskytujeme s vylúčením akejkoľvek záruky a výslovne nepreberáme žiadnu záruku za správnosť a úplnosť alebo slobodu práv tretích strán. 
 
Upozornenie k autorským právam:
Obsahy tejto internetovej stránky podliehajú autorskému právu a sú chránené prostredníctvom zákonov a ustanovení na ochranu duševného vlastníctva. Prvky stránky sa preto za účelom využitia na súkromné ani obchodné účely nesmú bez výslovného súhlasu používať, kopírovať ani meniť. Všetky zobrazené obchodné značky a výrobné značky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov práv.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov: Túto webovú stránku môžete zásadne používať bez odhalenia Vašich osobných údajov. Osobné údaje získavame iba vtedy, keď to slúži na to, aby sme mohli správne spracovať dopyt z Vašej strany. Pokiaľ teda v rámci našej internetovej ponuky existuje možnosť na zadanie osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy atď.), ich oznámenie zo strany používateľa sa vykonáva na výslovne dobrovoľnej báze (napr. na objednanie letáku alebo pri dopyte kontaktu).

Prirodzene máte právo na bezplatné získanie informácií o osobných údajoch uložených spoločnosťou Hymer v súvislosti s Vašou osobou. Dodatočne máte podľa zákonných ustanovení právo na opravu, zablokovanie a vymazanie údajov, ktoré sa Vás týkajú.
 
Účely použitia osobných údajov:
Spoločnosť Hymer používa Vaše zaznamenané údaje iba na to, aby Vám pripravila požadovaný informačný materiál alebo služby (napr. leták) alebo na iné účely, na ktoré ste udelili Váš súhlas.

K postupovaniu údajov tretím stranám nedochádza ani na komerčné, ani na nekomerčné účely.

Zber údajov na štatistické účely:
Vplyvom návštevy webových stránok sa nutne ukladajú údaje – napr. Vaša IP adresa, webová stránka, z ktorej nás navštívite, a názov Vášho poskytovateľa internetu. Tieto údaje pravdepodobne umožňujú identifikáciu – spoločnosť Hymer však nevykonáva zužitkovanie návštev webovej stránky vzťahujúce sa k osobám. Na kontinuálne zlepšovanie našej webovej stránky síce štatisticky vyhodnocujeme protokolové súbory našej webovej stránky – jednotlivý návštevník však pritom ostáva anonymný.
 
Doplňujúce upozornenie k službe Google Analytics:
Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu na analýzu webu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky prostredníctvom Vás. Informácie vytvárané prostredníctvom súboru cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú do servera spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa však Vaša IP adresa spoločnosťou Google predtým skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa prenesie do servera spoločnosti Google v USA a tam sa skráti iba vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnotila Vaše používanie webovej stránky, aby mohla zostaviť správy o aktivitách na webovej stránke a aby poskytla ďalšie služby voči prevádzkovateľovi webovej stránky, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná Vašim prehliadačom v rámci Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadacieho softvéru; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zberu údajov (vrát. Vašej IP adresy) prostredníctvom súboru cookie a vzťahujúcich sa k Vášmu používaniu webovej stránky prostredníctvom spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de