OM VÅR WEBBPLATS

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 

Käferhofen 10 
88239 Wangen 
TYSKLAND
Phone +49 75 22 700-0
Fax +49 75 22 700-179
info@hymer-alu.de
www.hymer-alu.de 
 

Tingsrätten (Amtsgericht) Ulm, handelsregister HRA 620636
Moms- identitetsnummer enligt § 27 a i lagen om moms: DE147359150

Personligt ansvarig delägare:
Hymer Leichtmetallbau Verwaltungs GmbH, Wangen/Allgäu
Tingsrätten Ulm, handelsregistret HRB 620571
Verkställande direktörer: Jörg Nagel, Gerald Schock

Information om ansvar:
Trots att vi kontrollerar innehållet noggrant, ansvarar vi inte för det som finns på främmande länkar.  För innehållet på en sida, dit du kommer med en länk, är det uteslutande de, som driver webbplatsen, som är ansvariga.

Information om garantier:
Naturligtvis försöker vi säkerställa, att det innehåll, som står på den här sidan, är korrekt.

Det kan emellertid innehålla fel, eller noggrannheten kan brista.  (Vi är tacksamma för informationer om sådant).  Därför ställer vi innehållet på den här webbplatsen bara till förfogande i och  med att vi utesluter all slags garanti och vi garanterar  klart och tydligt inte för att det är korrekt och komplett eller frihet från tredje parts rättigheter.

Informationer om upphovsrätten:
För innehållet av den här webbplatsen gäller upphovsrätten och den är skyddad genom lagen och bestämmelserna för att skydda upphovsrätten. Innehåll på webbplatsen får därför bara med ett uttryckligt tillstånd användas till privata ändamål eller till affärsändamål, kopieras eller förändras.  Alla handelsmärken och varumärken, som visas, ägs av de, som är innehavare av rättigheterna.

Att ta eller att bearbeta personliga uppgifter: Du kan principiellt använda den här webbplatsen utan att du ger några personliga informationer.  Vi tar bara uppgifter, som rör en person, om det hjälper oss till att på ett bra sätt att kunna ta hand om en fråga som kommer från dig.  Om det i vårt näterbjudande alltså finns en möjlighet att ange personliga uppgifter eller affärsuppgifter (epostadress, namn, adress etc.), så ger användaren de här uppgifterna bara helt frivilligt (till exempel för att beställa nyhetsbrev eller vid en kontaktfråga).

Du har naturligtvis rätten, att utan kostnader få informationer om personliga uppgifter, som Hymer sparar och som handlar om dig.  Dessutom har du den lagliga rätten att få de här uppgifterna om dig rättade, spärrade eller raderade.

Användande av personliga uppgifter:
De personliga uppgifterna om dig kommer Hymer bara att använda till att ge dig det informationsmaterial, som du önskar

eller att ge dig en service (till exempel nyhetsbrev) eller för andra ändamål, som du har gett ditt medgivande till.

Informationer ger vi varken för kommersiella eller inte kommersiella ändamål vidare till tredje part. Ta upp informationer för statistiska ändamål: I och med att du går in på en webbplats sparas automatiskt informationer – så till exempel din IP-adress, den webbplats, som du är på, när du besöker oss, och namnet på din internetoperatör.  Dessa uppgifter kan kanske medföra en identifiering – Hymer gör ingen personrelaterad utvärdering av de, som besöker hemsidan. För att kontinuerligt förbättra vår webbplats, utvärderar vi visserligen logfiler statistiskt på vår hemsida – när vi gör det är varje enstaka besökare anonym. 

Kompletterande informationer om Google Analytics:
Den här hemsidan använder Google Analytics, en webb analystjänst, som Google Inc. (’Google’) tillhandahåller.  Google Analytics använder så kallade ”kakor”, textfiler, som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen.  Informationerna om hur du använder webbplatsen, som man får genom kakan, överförs mestadels till en server, som Google har i USA och sparas där. Vid en aktivering av IP-anonymiseringen på den här webbplatsen, så kommer din IP-adress att först förkortas inom Europeiska Unionens medlemsstater eller i en annan stat som är med i avtalet för det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet. Det är bara i undantagsfall, som hela IP-adressen överförs till en av Googles server i USA och förkortas där. På uppdrag av den, som bedriver den här webbplatsen, kommer Google att använda dessa informationer för att göra en utvärdering av hur du använder webbplatsen, för att kunna få fram redogörelser om aktiviteten på webbplatsen och för att kunna ge ytterligare service, som hänger ihop med användandet av webbplatsen och nyttjande av nätet mot den som bedriver webbplatsen.  Den IP-adress, som din webbläsare ger inom Google Analytics, förs inte samman med andra informationer av Google.  Du kan förhindra, att kakorna sparas, genom att du ställer in mjukvaran på din webbläsare; men vi vill gärna upplysa om, att du i så fall inte kan ta vara på alla funktioner, som finns på den här sidan. Du kan också förhindra att informationerna, som tas genom kakorna och uppgifter, som uppstår genom att du går in på den här webbplatsen (inklusive din IP-adress), ges till Google och att Google använder dessa informationer i och med att du laddar ned och installerar den webbläsare-plugin, som finns under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de