COLOFON

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 

Käferhofen 10 
88239 Wangen 
GERMANY 
Phone +49 75 22 700-0
Fax +49 75 22 700-179
info@hymer-alu.de
www.hymer-alu.de 
 

Amtsgericht, handelsregister HRA 620636
BTW-nr. volgens § 27 a van de Duitse Wet op de omzetbelasting (Umsatzsteuergesetz): DE147359150
 
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: 
Hymer Leichtmetallbau Verwaltungs GmbH, Wangen/Allgäu
Amtsgericht Ulm, handelsregister HRB 620571
Directie: Jörg Nagel, Gerald Schock
 
Aansprakelijkheid:
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle kunnen wij niet instaan voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen, zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk.
 
Garantie:
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze internetsite inhoudelijk correct is.

Desondanks kunnen wij onbedoelde fouten of onnauwkeurigheden niet uitsluiten. (Wij stellen het op prijs als u ons hierover in voorkomende gevallen informeert.) Wij bieden daarom geen enkele garantie voor de inhoud van deze internetsite en aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid of vrijheid van rechten van derden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten:
De inhoud van deze internetsite valt onder het auteursrecht en wordt beschermd door wet- en regelgeving voor de bescherming van intellectueel eigendom. Het is daarom niet toegestaan (onderdelen van) de inhoud van deze site voor privé- of bedrijfsdoeleinden te gebruiken, kopiëren of veranderen zonder uitdrukkelijke toestemming. Alle afgebeelde handelsmerken en logo's zijn eigendom van de houders van de betreffende rechten.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens: U kunt deze website in principe gebruiken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens indien dit nodig is om uw (aan)vraag correct te kunnen behandelen. Indien binnen ons internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen, etc.) in te vullen, verstrekt de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis (bijv. bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of een contactverzoek).

Natuurlijk heeft u het recht kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Hymer met betrekking tot uw persoon heeft opgeslagen. Daarnaast heeft u volgens de wettelijke voorschriften het recht op correctie, afscherming en verwijdering van uw persoonsgegevens.
 
Gebruiksdoeleinden van persoonsgegevens:
Hymer gebruikt uw persoonsgegevens alleen om u het gewenste informatiemateriaal of diensten (bijv. nieuwsbrieven) te sturen of voor andere doeleinden waarvoor u zelf toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, noch voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden. Verzameling van gegevens voor statische doeleinden Bij een bezoek aan onze website worden automatisch gegevens opgeslagen – zoals uw e-mailadres, de website van waaraf u ons bezoekt en de naam van uw internetprovider. Met deze gegevens kunt u mogelijk worden geïdentificeerd; Hymer analyseert het websitebezoek echter niet op persoonsniveau. Om onze website steeds beter te maken, gebruiken we de logfiles van onze website weliswaar voor statistische analyse – individuele bezoekers blijven daarbij echter anoniem.
 
Aanvullende informatie over Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google"). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verstuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien anonimisering van IP-adressen voor deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort in lidstaten van de Europese Unie en staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten die met het gebruik van de website en internet samenhangen te leveren aan de exploitant. Het IP-adres dat bij gebruik van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt cookies weigeren of verwijderen via een instelling in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Ook kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. IP-adres), aan Google worden overgedragen en door Google worden verwerkt. Download en installeer hiervoor de browser-plug-in via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl