NĚMECKO

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 

Käferhofen 10 
88239 Wangen 
GERMANY 
Phone +49 75 22 700-0
Fax +49 75 22 700-179
info@hymer-alu.de
www.hymer-alu.de 
 

Obvodní soud Ulm, obchodní rejstřík HRA 620636
DIČ podle § 27 a německého zákona o dani z obratu: DE147359150
 
Osobně ručící společnice: 
Hymer Leichtmetallbau Verwaltungs GmbH, Wangen/Allgäu 
Obvodní soud Ulm, obchodní rejstřík HRB 620571
Jednatel: Jörg Nagel, Gerald Schock
 
Informace o odpovědnosti:
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsahy propojených stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.
 
Informace o záruce:
Samozřejmě se pokoušíme zajistit, aby byly obsahy zprostředkovávané na této internetové stránce obsahově správné.

Mohou však obsahovat neúmyslné chyby nebo nepřesnosti. (Jsme vděční za příslušná upozornění.) Proto Vám poskytujeme obsahy této internetové stránky s vyloučením jakékoliv záruky a výslovně nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a úplnost nebo svobodu práv třetích stran. 
 
Informace o autorských právech:
Obsahy této internetové stránky podléhají autorskému právu a jsou chráněné zákony a ustanoveními na ochranu duševního vlastnictví. Prvky stránky se proto nesmějí bez výslovného souhlasu používat pro soukromé ani komerční účely, kopírovat nebo měnit. Všechny zobrazené obchodní značky a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušného vlastníka práv.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů: Tuto webovou stránku můžete v zásadě používat bez odhalení svých osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme toliko tehdy, slouží-li k tomu, abychom mohli správně zpracovat Vaši poptávku. Je-li tedy v rámci naší internetové nabídky možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy atd.), probíhá jejich vydání ze stránek uživatele na výslovně dobrovolném základě (např. k objednání informačního buletinu nebo při požadavku kontaktování).

Samozřejmě máte právo na bezplatné obdržení informace o osobních údajích uložených společností Hymer v souvislosti s Vaší osobou. Navíc máte podle zákonných ustanovení právo na opravu, zablokování a smazání údajů, které se Vás týkají.
 
Účely použití osobních údajů:
O Vás shromážděné osobní údaje použije společnost Hymer toliko k tomu, aby Vám poskytla požadovaný informační materiál nebo služby (např. informační buletin) nebo k jiným účelům, pro které jste udělili svůj souhlas.

K předávání údajů třetí straně nedochází ani ke komerčním, ani k nekomerčním účelům. 

Shromažďování údajů pro statistické účely:
V důsledku návštěvy webových stránek jsou nuceně ukládány údaje – např. Vaše IP adresa, webová stránka, ze které jste nás navštívili, a název Vašeho poskytovatele internetu. Tyto údaje možná připouštějí identifikaci – společnost Hymer však neprovádí žádné využití návštěv webové stránky vztahující se k osobám. Kvůli neustálému zlepšování naší webové stránky sice statisticky vyhodnocujeme soubory log naší webové stránky – při tom však zůstává jednotlivý návštěvník anonymní.
 
Doplňující informace ke Google Analytics:
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Souborem Cookie vygenerované informace o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace použije k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. V rámci Google Analytics Vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude společností Google spojována s jinými daty. Ukládání Cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížečového softwaru; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete sběru dat vygenerovaných prostřednictvím Cookie a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google a rovněž zpracovávání těchto dat společností Google zamezit tím, že si stáhněte a nainstalujete Plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de